Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-


Requirements

- အရောင်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၁)နှစ်နှင့် အထက်ရှိရမည်။ - ကုမ္ပဏီနှင့် ရည်ရှည်လက်တွဲလုပ်ကိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - မော်တော်ယာဉ်မောင်းနှင်နိုင်သူ (Auto & Manual ) ၊လိုင်စင် (ခ) ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - Company မှ ချမှတ်ထားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားလိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။

- Age Between - 21 to 30


Qualifications / Certificates

- တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိပြီးသူ (သို့မဟုတ်) တက္ကသိုလ်တက်ရောက်နေသူဖြစ်ရမည်။


Locations

Kamaryut (ကမာရွတ်) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 31 Jan 2023

Login to Apply
M (8) Posts