Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

Working hr-8 hrs Off day- One week per One day


Requirements

- Hardware နှင့်ပတ်သက်၍ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ရမည်။ - လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည်။ - အလုပ်တာဝန်များအားကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ - ချမှတ်ထားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားလိုက်နာနိုင်ရမည်။

- Age Between - 25 to 30


Qualifications / Certificates


Locations

Mingalartaungnyunt (မင်္ဂလာတောင်ညွန့်) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 19 Oct 2021

Login to Apply
M (1) Post