Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

Working hr-8 hrs Off day- One week per One day


Requirements

-Customer များအားစိတ်ရှည်သည်းခံနိုင်ပြီးအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရမည်။ -သင်ယူနိုင်စွမ်းရှိပြီး အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - အတွေ့အကြုံရှိုသူဦးစားပေးမည်။အတွေ့အကြုံမရှိုသူများလဲလျောက်ထားနိုင်သည်။

- Age Between - 20 to 28


Qualifications / Certificates

- တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ -ပြောဆိုဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ရမည်။


Locations

Mingalartaungnyunt (မင်္ဂလာတောင်ညွန့်) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 19 Oct 2021

Login to Apply
M (2) Posts