Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-


Requirements

-Microsoft Excel, Word ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။ -လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁)နှစ်ရှိရမည်။ -ရိုးသားကြိုးစာ၍သင်ယူလိုစိတ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ -ကုမ္ပဏီမှ ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား တိကျသေချာစွာလိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ -ရုံးချိန် - တနင်္လာ - စနေနံ( 9:00 AM to 5:00PM) -ပိတ်ရက် - Sunday & Public Holiday

- Age Between - 22 to 30


Qualifications / Certificates

-ပညာအရည်အချင်း ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ -LCCI Level 1,2 ပြီးသူဖြစ်ရမည်။


Locations

Ahlone (အလုံ) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 23 Aug 2024

Login to Apply
F (1) Post