Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-


Requirements

- စကားပြောချိုသာ၍ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည်။ - English 4 Skills အသင့်အတင့်ရှိရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံအနည်းဆုံး (၂) နှစ် နှင့်အထက်ရှိရမည်။

- Age Between - 20 to 35


Qualifications / Certificates

-ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။


Locations

Pabedan (ပန်းပဲတန်း) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 13 Apr 2024

Login to Apply
M/F (5) Posts