Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

Working Hour- 9:00AM to 6:00PM Off day- Sunday


Requirements

ပစ္စည်းအဝင်၊အထွက်များစစ်ဆေးရမည်။ Manual စာရင်းတင်ပြနိုင်ရမည်။ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းအကြောင်း နားလည်ပြီး ခွဲခြားသိမ်းဆည်းနိုင်ရမည်။ စာရင်းများ Weekly Report တင်ပေးရမည်။ အလုပ်ကို ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ချင်စိတ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။

- Age Between - 25 to 35


Qualifications / Certificates


Locations

Kyauktada (ကျောက်တံတား) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 29 Jan 2021

Login to Apply
M (1) Post