Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-


Requirements

- စာရွက်စာတမ်းများ ထိန်သိမ်းနိုင်ရမည်။ - ရုံးလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ကိစ္စရပ်များကို လုပ်ကိုင်တတ်ရမည်။ - အစိုးရရုံးများနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ - လိုအပ်ပါက ခရီး သွားနိုင်ရမည်။ - ဘွဲ့ရဖြစ်ပြီး၊ Computer ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနို်ငရမည်။ - အင်္ဂလိပ်စာ ရေး/ဖတ်/ပြော နိုင်ရမည်။ - ရူပ်ရည်ချောမောပြေပြစ်ရမည်။ - ဆက်ဆံရေးအထူးကောင်းမွန်ပြီး၊ အသင်းအဖွဲ့နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - စိတ်နေသဘောထားကောင်းမွန်ပြီး အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ရမည်။

- Age Between - 20 to 30


Qualifications / Certificates

-


Supply from Company
  • Ferry Supply - Yes

Locations

Insein (အင်းစိန်) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 01 Feb 2023

Login to Apply
M/F (1) Post