Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

- န့/ည တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။


Requirements

- သူနာပြုလိုင်စင် လက်ဝယ်ကိုင်ဆောင်ထားသူဖြစ်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃)နှစ်အထက်ရှိရမည်။ - ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်၍ အများနှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။

- Age Between - 25 to 30


Qualifications / Certificates

- Diploma in Nursing (or) B.N.Sc ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။


Locations

Mayangone (မရမ်းကုန်း) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 12 Oct 2021

Login to Apply
F (3) Posts