Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-Warehouse နှင့်ပတ်သက်သော Process များ၊ Procedure များအားနားလည်၍ ကျွမ်းကျင်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။


Requirements

-သက်ဆိုင်ရာ Warehouse Sult ပိုင်း ဖြင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (1) နှစ်ရှိရမည်။ -Team work ဖြင့်အလုပ် လုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ -Cosmetic ပိုင်းအတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။

- Age Between - 22 to 30


Qualifications / Certificates

-အနိမ့်ဆုံးအထက်တန်းအဆင့်ထက်မြောက်ထားသူ၊ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။


Locations

Lanmadaw (လမ်းမတော်) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 15 Oct 2023

Login to Apply
F (3) Posts