Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

- BEAUTY DIARY Co.,Ltd မှ Sale Promoter ရာထူးဖြင့် ၀န်ထမ်းများ ခေါ်ယူနေပါသည်။


Requirements

- အသက် (18) နှစ် အထက်ဖြစ်ရမည်။ - Cosmetic နှင့်ပတ်သက် သော knowledge ရှိရမည်။ - စကားပြောဆိုမှု ယဉ်ကေ ျးရမည်။ - အတွေ့အကြုံရှိသူကို ဦးစားပေးမည်။ - Beauty Diary ရန်ကုန်ဆိုင်ခွဲတိုင်းတွင် အလုပ်ဆင်းနိုင်သူကို ဦးစားပေးမည်။ ပိတ်ရက်- တပတ်လှ ျင် ပိတ်ရက်(၁) ရက် ပေးမည်။ အလုပ်ချိန်- Morning Shift - 9AM to 5 PM Evening Shift- 1 PM to 9 PM

- Age Between - 18 to 28


Qualifications / Certificates

- ဆယ်တန်းအောင်ဖြစ်ရမည်။


Locations

Ahlone (အလုံ) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 12 Dec 2020

Login to Apply
F (20) Posts