Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

အလုပ်ဖိအားဒဏ် ခံနိူင်ရမည်။ ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိူင်သူဖြစ်ရမည်။ Office Hour -8:30 AM to 5 PM


Requirements

လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁) နှစ် အထက်ဖြစ်ရမည်။ Microsoft Office (Word,Excel,E-Mail) ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိူင်သူဖြစ်ရမည်။ စာစီစာရိုက် မြန်မာ/အင်္ဂလိပ် ကျွမ်းကျင်ရမည်။

- Age Between - 18 to 30


Qualifications / Certificates

Any Graduate (or) အထက်တန်း အောင်မြင်သူ


Locations

Mayangone (မရမ်းကုန်း) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 31 May 2022

Login to Apply
F (2) Posts