Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-ရုံးတွင်းလိုအပ်သော Tools များဝယ်ယူခြင်း၊ စာရင်းစစ်ခြင်း၊ပြုပြင်ခြင်းအပိုင်းနားလည်ရမည်။ -Bank များ၊ Ticketing ပိုင်းနှင့် ဌာနဆိုင်ရာရုံးများသို့ ဝင်ထွက်သွားလာနိုင်ရမည်။ -Tender Document Preparation များလုပ်ဆောင်ရမည်။ -Data ထည့်သွင်းခြင်းများလုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။


Requirements

-သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး(၁)နှစ်ရှိရမည်။ -မြန်မာစာ စာစီ စာရိုက်၊ English typing ကျွမ်းကျင်ရမည်။ -Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Email ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ -သွက်သွက်လက်လက်ရှိသူဖြစ်၍ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။

- Age Between - 20 to 28


Qualifications / Certificates

-ပညာအရည်အချင်း ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။


Locations

Kamaryut (ကမာရွတ်) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 23 Feb 2024

Login to Apply
M/F (1) Post