Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-


Requirements

-စကားပြောချိုသာ၍ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ -English 4 Skills အသင့်အတင့်ရှိရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၂) နှစ် အထက်ရှိရမည်။

- Age Between - 22 to 30


Qualifications / Certificates

-ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။


Locations

Pabedan (ပန်းပဲတန်း) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 13 Apr 2024

Login to Apply
M/F (5) Posts