Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-


Requirements

- Warehourse ပိုင်းအား စိစစ်ထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်နိုင်ရမည်။ - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၃) နှစ်ရှိရမည်။ - Warehouse နှင့်ပတ်သက်သော Process များ၊ Procedure များ အားကျွမ်းကျင်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - Microsoft ( word, Excel, email) ကိုကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ - မိမိလက်အောက်ရှိဝန်ထမ်းများ၊ နေ့စားဝန်ထမ်းများအား ကြီးကြပ်စီမံနိုင်ရမည်။

- Age Between - 25 to 30


Qualifications / Certificates

- ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ Warehouse Management နှင့်ပတ်သက်သော Certificate ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။


Locations

Mayangone (မရမ်းကုန်း) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 26 Apr 2023

Login to Apply
M (1) Post