Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

Working Hours- 8 hrs Close day- One day off per One Week


Requirements

• အနိမ့်ဆုံးပညာအရည်အချင်းအလယ်တန်းဖြစ်ရမည်။ ၄ဝ နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်ရမည်။ • လုံခြုံရေးအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၂)နှစ် ရှိရမည်။ • အမှန်တကယ် အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုသူဖြစ်ရမည်။နေ့ / ည အဆိုင်းဆင်းနိုင်ရမည်။ • အရက် ၊ ကွမ်း ၊ ဆေးလိပ် အသောက်အစားကင်းသူဖြစ်ရမည်။

- Age Between - 18 to 30


Qualifications / Certificates


Locations

Thingangyun (သင်္ကန်းကျွန်း) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 19 Aug 2021

Login to Apply
M (2) Posts