Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

- နေ့စဉ်ရောင်းချထားသော အရောင်းစာရင်းများကို စာရင်းသွင်းခြင်း၊ ဘောက်ချာဖွင့်ခြင်းများဆောင်ရွက်ရမည်။ - နယ်ရုံးခွဲများနှင့်ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရမည်။ - လစဉ်ကုန်ရောင်းဘောက်ချာများ၊ စာရင်းစာရွက်များအား စနစ်တကျထိန်းသိမ်းရမည်။ - ရုံးတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ရမည်။


Requirements

- Computer (Excel, word, email & internet) ကိုကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ - အရောင်းပိုင်းနှင့် ရုံးကိစ္စများစိတ်ပါဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။ - လိုအပ်ပါက ရက်တိုနယ်ခရီးသွားနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ၁ နှစ်အထက်ရှိရမည်။

- Age Between - 24 to 35


Qualifications / Certificates

- ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။


Locations

Mayangone (မရမ်းကုန်း) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 25 Apr 2023

Login to Apply
M/F (1) Post