Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

- Report မှန်ကန်တိကျစွာတင်နိုင်ရမည်။ - အလုပ်ချိန်အတွင်း အရက် ၊ ဆေးလိပ် ၊ ကွမ်း မသောက်စားမသုံးစွဲသူဖြစ်ရမည်။


Requirements

- ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး ရန်ကုန်မြို့တွင်းစက်ဘီးဖြင့် ကျွမ်းကျင်စွာသွားလာနိုင်ရမည်။ - ကိုယ်ပိုင်စက်ဘီးရှိရမည်။ ယာဉ်စည်းကမ်း၊လမ်းစည်းကမ်းလိုက်နာတတ်သူဖြစ်ရမည်။ - အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်သူဖြစ်ရမည်။ - - Customers များနှင့်ပြောဆိုဆက်ဆံရမည်ဖြစ်သဖြင့် စကားအပြောအဆို ချိုသာစွာပြောဆို တတ်ရမည်။

- Age Between - 18 to 30


Qualifications / Certificates


Locations

Yankin (ရန်ကင်း) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 31 Aug 2022

Login to Apply
M (5) Posts