Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-Supplier ပစ္စည်းအဝင်များအတွက် ကုန်ပစ္စည်းများလက်ခံခြင်း။ -ဆိုင်ခွဲများသို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ရပါမည်။ -Warehouse In Charge များနှင့်ပူးတွဲပြီး Stockစစ်ခြင်း -Ground Stock ကောက်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ရပါမည်။


Requirements

-အတွေ့အကြုံ (1)နှစ်ရှိရမည်။ -Retail Field တွင် Warehouse လုပ်ခဲ့ဖူးသူဖြစ်ရမည်။ -ရိုးသားကြိုးစားပြီး Tearwork ဖြင့်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ပေမည်။ -ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးပြေပြစ် ကောင်းမွန်ရပါမည်။ -လိုအပ်ပါက အချိန်ပိုဆင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ -Office Hour: 9am to 5.30pm -Off Days : Sunday & gazetted holiday

- Age Between - 20 to 28


Qualifications / Certificates

-ကျောင်းကိစ္စရှင်းလင်းသူဖြစ်ရမည်။


Locations

Bahan (ဗဟန်း) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 01 Mar 2024

Login to Apply
M (2) Posts