Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-


Requirements

-Advance Excel, Microsoft Word ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်။ -Accounting Software တစ်ခုခု အသုံးပြုတတ်သူဖြစ်ရမည်။ -အကျင့်စာရိတ္တနှင့်လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ -သက်ဆိုင်ရာ Position ဖြင့် အတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး(2)နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ -(Company တိုက်ရိုက်ခေါ်ယူခြင်းဖြစ်ပါသည်။) -Working Day-Monday to Saturday -Off Day-Sunday Only -Working Time - 8:30 AM to 5:00 PM

- Age Between - 22 to 35


Qualifications / Certificates

-ပညာအရည်အချင်း ဘွဲ့ရ ဖြစ်ရမည်။ -LCCI level I,II,ll အောင်မြင်ပြီးစီးသူဖြစ်ရမည်။


Locations

Insein (အင်းစိန်) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 18 Feb 2024

Login to Apply
F (1) Post