Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

- လစာ - ညှိနှိုင်း - အလုပ်ချိန် . ညှိနှိုင်း - ပိတ်ရက် . တစ်ပတ်တစ်ရက်


Requirements

- အသက် (၃၀)အထက်ဖြစ်ရမည်။ - အိမ်စီးကားမောင်းနိုင်ရမည်။ - လိုအပ်ပါကနယ်ခရီးမောင်းနိုင်ရမည်။ - Model မြင့်ကားမောင်းနိုင်ရမည်။ - ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည်။

- Age Between - 28 to 37


Qualifications / Certificates


Locations

Bahan (ဗဟန်း) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 31 Dec 2021

Login to Apply
M (1) Post