Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-


Requirements

-အစိုးရရုံးပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်များ စိတ်ပါဝင်စားပြီး အဆိုပါရုံးများသို့ ဝင်ထွက်သွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည်/ စာရွက်စာတမ်းများ ထိန်းသိန်းခြင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ -Computer (Microsoft Word, Excel) ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ -Working Day - Monday to Saturday -Off Day-Sunday Only -Working Time-8:30 AM to 5:00 PM

- Age Between - 20 to 30


Qualifications / Certificates

- ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။


Locations

Insein (အင်းစိန်) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 18 Feb 2024

Login to Apply
F (2) Posts