Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-


Requirements

-သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံးတစ်နှစ်ရှိရမည်။ -ချမှတ်ထားသော ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်မှု အစီအစဉ်အား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် နိုင်ရမည်။ -တက်ကြွဖြတ်လတ်ပြီး အရောင်းပိုင်းအား ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ -Computer (Word/Excel)ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ -အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းမွန်ရမည်။ -စာရင်းဇယား ပိုင်နိုင်ရမည်။ -ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်၍ အသင်းအဖွဲ့နှင့် ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ -လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ ခရီးထွက်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ (အင်းစိန်ဆိုင်နှင့် နီးစပ်သူများ ဦးစားပေးမည် ) -Working Day : Monday to Saturday -Off day : Sunday Only -Working Time : 8:30 AM To 5:00PM

- Age Between - 22 to 30


Qualifications / Certificates

-ဘွဲ့ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။


Locations

Insein (အင်းစိန်) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 20 Feb 2024

Login to Apply
M (1) / F (8) Posts