Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-


Requirements

-ဆေးဝါးအရောင်းပိုင်းလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၁) နှစ်ရှိရမည်။ -Customer Service ကောင်းမွန် ၍ Retail အရောင်းပိုင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး စိတ်ပါဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။ -အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်၍Company မှ ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ ကိုလည်း လိုက်နာနိုင်ရမည်။ -Salary : Base on Experience -Working Hours: Morning Shift (08:00 AM to 5:00 PM) Evening Shirt (11:00 AM to 8:00 PM) -Off day :One Day a Week

- Age Between - 18 to 28


Qualifications / Certificates

-အနည်းဆုံးပညာအရည်အချင်း အထက်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူ (သို့မဟုတ်) တက္ကသိုလ်တက်ရောက်နေသူဖြစ်ရမည်။ -ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သင်တန်းတက်ရောက်ပြီးသူ / လက်မှတ်ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။


Locations

Thaketa (သာကေတ) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 15 Aug 2024

Login to Apply
M/F (15) Posts