Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-


Requirements

-Micirosoft Office ကျွမ်းကျင်ရမည်။ -Accounting ပတ်သက်သည့်လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံ (၂)နှစ်နှင့် အထက်ရှိရမည်။ -အထက်ပါ ရာထူးများသည် သထုံမြို့ ရှိ စက်သုံးဆီဆိုင်တွင် တာဝန်(ဂွမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ ၎င်းနေရာနှင့် -အနီးတဝိုက်နေထိုင်သူ ဦးစားပေးခန့်ထားမည်ဖြစ်သည်။

- Age Between - 25 to 35


Qualifications / Certificates

-ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ LCCI I (or) II အောင်မြင်ရမည်။


Locations

Tha Htone (သထုံ) - Mon (မွန်ပြည်နယ်)


Available on 20 Oct 2023

Login to Apply
M/F (2) Posts