Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

Working Hours-8hrs


Requirements

ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း နှင့် အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဆိုင်တွင် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂) နှစ် အထက်ရှိရမည်။ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း နှင့် Interior Decoration ပစ္စည်းများသိသူဖြစ်ရမည်။ LCCI Level-2 ( OR ) Level-3 လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်သူဖြစ်ရမည်။ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများကို Stock မှတ်နိုင်​ပြီး Finance Controllerသို့ နေ့စဉ် Reportတင်ရမည်။ စာရင်းများကို တိကျပိုင်နိုင်ရမည်။

- Age Between - 20 to 30


Qualifications / Certificates

တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။


Locations

Dagon Myothit (North) (မြောက်ဒဂုံ) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 08 Nov 2021

Login to Apply
F (1) Post