Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-


Requirements

-Customer Service ပိုင်း လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ( ၁ ) နှစ်် လုပ်ကိုင်ဖူးသူဖြစ်ရမည်။ -ယဉ်ကျေးပျူဌာပြီး စကားကို ချိုသာစွာ ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်ရမည်။

- Age Between - 20 to 30


Qualifications / Certificates

-ဘွဲ့ရ ( သို့မဟုတ် ) ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူ ဖြစ်ရမည်။ -English Intermedite Level ရှိရမည််။ -Computer MS Word & Excel ရရမည်။ Email သုံးတက်ရမည်။


Locations

Yankin (ရန်ကင်း) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 11 Dec 2023

Login to Apply
F (1) Post