Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

Working Hours-8hrs


Requirements

မြောက်ဒဂုံနှင့်အနီးနေထိုင်သူဦးစားပေးမည်။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့်အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဆိုင်တွင်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(၂)နှစ်အထက်ရှိရမည်။ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းနှင့် Interior Decoration ပစ္စည်းသိသူဖြစ်ရမည်။ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများကို Stock Update မှတ်နို်င်ရမည်။

- Age Between - 25 to 30


Qualifications / Certificates

တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။


Locations

Dagon Myothit (North) (မြောက်ဒဂုံ) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 14 Sep 2021

Login to Apply
M (2) Posts