Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

Working hour- Mon to Sat 8:00am to 4:00pm Close day- Sunday


Requirements

သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃)နှစ် နှင့် အထက်ရှိရမည်။ Microsoft I Office ကျွမ်းကျင်ရမည်။ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် (ယောကျာၤးလေးများအတွက်သာ) လက်ဝယ်တွင်ကိုင်ဆောင်ထားသူဖြစ်ရမည်။ MICT Park (လိုှင်မြို့နယ်) တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။

- Age Between - 30 to 40


Qualifications / Certificates

ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။


Locations

Hlaing (လှိုင်) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 01 Dec 2020

Login to Apply
M/F (2) Posts