Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

နေ့ဆိုင်း ညဆိုင်း တာ၀န်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။


Requirements

လုံခြုံရေးတာ၀န် အနည်းဆုံး (၃)နှစ် ထမ်းဆောင်ဖူးသူ ဖြစ်ရမည်။ ရိုးသားကြိုးစား၍ ကျန်းမာသန်စွမ်းသူ ဖြစ်ရမည်။ လုပ်ငန်းအပေါ်စိတ်၀င်စား၍ ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။

- Age Between - 30 to 50


Qualifications / Certificates

အခြေခံပညာ အထက်တန်းအဆင့် အောင်မြင်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။


Locations

Mingaladon (မင်္ဂလာဒုံ) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 28 Aug 2021

Login to Apply
M (1) Post