Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

Working Hour- Monday to Saturday (9:00AM to 5:30PM) Close day- Sunday


Requirements

သွက်လက်ချက်ချာရမည်။ ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်ရမည်။ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (2)နှစ်ခန့်ရှိရပါမည်။ English အရေး၊ အပြော အနည်းအကျဉ်း ရရမည်။ Email and Internet , Facebook ကျွမ်းကျင်ရမည်။ Microsoft Office, Excel ကျွမ်းကျင်ရမည်။

- Age Between - 25 to 35


Qualifications / Certificates

ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။


Locations

Shwepyithar (ရွေှပြည်သာ) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 04 Jan 2021

Login to Apply
M (1) Post