Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

အရောင်းပိုင်း စိတ်ဝင်စားပြီး Target မှီအောင် ရောင်းချနိုင်ရမည်။ Way Plan များဆွဲနိုင်ရမည်။ ရန်ကုန်မြို့တွင်း လမ်းများကို ကျွမ်းကျင်စွာ သွားလာနိုင်ရမည်။


Requirements

ယာဉ်မောင်းသက်တမ်းအနည်းဆုံး (၁) နှစ်ရှိရမည်။ အရောင်းပိုင်း အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၁) နှစ်ရှိရမည်။ အသက် (၂၂-၂၇) နှစ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ရမည်။

- Age Between - 22 to 28


Qualifications / Certificates

အနည်းဆုံး ၁၀ တန်း တက်ရောက်ဖူးသူဖြစ်ရမည်။


Supply from Company
  • Ferry Supply - Yes

Locations

South Okkalapa (တောင်ဥက္ကလာပ) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 14 Dec 2018

Login to Apply
M/F (2) Posts