Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

Working hours- 9:00AM to 5:30PM Close day- Sunday & Public Holidays Off Prefer Places- Hledan, Kamaryut Tsp


Requirements

အခြေခံပညာ အထက်တန်းအဆင့်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ Air Con၊ မီးစက်၊ ရေစက်၊ မော်တာ နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဗဟုသုတရှိသူ၊ ပြင်ဆင်တတ်သူဖြစ်ရမည်။ လျှပ်စစ်ပို်င်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မူလက်မှတ်ရရှိပြီးသူအား ဦးစားပေးမည်။ ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး ကြံ့ခိုင်သူ့ဖြစ်ရမည်။ မျက်မှန်တပ်ဆင်သူမဖြစ်ရ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီး အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပူးပေါင််းဆောင်ရွက်တတ်သူဖြစ်ရမည်။

- Age Between - 25 to 30


Qualifications / Certificates

လျှပ်စစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အတွေွှအကြုံ အနည်းဆုံး (၁)နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည်.


Locations

Thingangyun (သင်္ကန်းကျွန်း) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 22 Aug 2020

Login to Apply
M (1) Post