Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

Working Hour- 9:00AM to 6:00PM Close day- Sunday


Requirements

သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ (၁)နှစ်ရှိရမည်။ စတိုစာရင်းရေးဆွဲနိုင်ရမည်။ ရိုးသားပြီး အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။

- Age Between - 30 to 35


Qualifications / Certificates

ဆယ်တန်းအောင် (သို့) ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။


Locations

Pazundaung (ပုဇွန်တောင်) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 07 Feb 2021

Login to Apply
M/F (2) Posts