Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-


Requirements

- ဂျပန်စာ (သို့) လွယ်ကူသောအစားသောက်များ လုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - DimSum အမျိုးမျိုးနှင့် ကောက်ညှင်းထုတ်,ဖတ်ထုတ်တို့ လုပ်နိုင်သူကို ဦးစားပေးမည်။ - သင်လွယ်တတ်လွယ်သူဖြစ်ရမည်။ - ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ - ကျောင်း Canteen တွင်လုပ်ကိုင်ရမည်။

- Age Between - 20 to 40


Qualifications / Certificates

-


Locations

North Okkalapa (မြောက်ဥက္ကလာပ) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 31 Oct 2022

Login to Apply
M/F (1) Post