Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-Senior Engineer များ၏ လမ်းညွှန်မှုများကို လိုက်နာပြီး လို အပ်ချက်များကို ကူညီပေးရမည်။ -Fiber Installtion Team နှင့်အတူ ONU installation လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရမည်။ -Daily Report, Weekly Report များကို online platform များမှလည်းကောင်း ၊လူကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူသို့ပို့ရမည်။ လူကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူသို့ပို့ရမည်။ -Customers များနှင့် ပြေပြစ်စွာ ဆက်ဆံနိုင်သူမျာဖြစ်ရမည်။


Requirements

-လူမှုဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ပြီး အသင်းအဖွဲ့ နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ -Senior Engineers များ၏ ဦးဆောင် မှု များကို လိုက်နာပြီး လုပ် ဆောင်နိုင်ရမည်။ -Networking လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သတ်၍ အမှန်တကယ်စိတ်ပါဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။ -အထက်လူကြီးများ၏ လမ်းညွှန်မှုများကို လိုက်နာ နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ -ရန်ကုန်တိုင်း ကောမှုး မြို့နယ်တွင် တာဝန်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ -လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ လိုအပ်ပါက Over Time ဆင်းနိုင်ရမည်။ - အလုပ်ချိန် - 9AM to 5PM -ရုံးပိတ်ရက် - စနေတစ်ပတ်ခြား၊ တနင်္ဂနွေ နှင့် အစိုးရပိတ်ရက်များ -အခြားခံစားခွင်- Attendance Bonus,Uniform and Others -စိတ်ဝင်စားသူမည်သူမဆို mail ဖြင့်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

- Age Between - 22 to 30


Qualifications / Certificates

-တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရပြီးသူဖြစ်ရမည်။ -NE + Course (သို့) Networking တတ် မြောက် အောင်သူဖြစ် ရမည်။ -Computer, Inrenet, Email ကိုကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ -Mikrotick Network Knowledge နှင့် ပတ်သတ်၍နားလည်သူဖြစ်ရမည်။


Locations

Kawt Hmu (ကော့မှူး) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 28 May 2024

Login to Apply
M (2) Posts